هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Ferrari اطلاعات php
Rack9 Getstacked اطلاعات php
Royal اطلاعات php
Ruby Node اطلاعات php
Steel Node اطلاعات php
Sync07 Node اطلاعات php
Sync20 Node اطلاعات php
Sync75 Node-R1Soft اطلاعات php